top of page
lukas-blazek-mcSDtbWXUZU-unsplash_edited_edited.png

Gebruiksvriendelijke rapportering naar de diverse stakeholders

De exportmogelijkheden via Power BI zorgen voor een versnelling inzake de verplichte en bijkomende rapportering binnen het lokaal bestuur.  

Twee personen hebben een meeting waarin ze een design bespreken.

GEAVANCEERDE RAPPORTAGE

Het automatisch genereren van visuele rapporten op maat van de eindgebruiker

Delta Public legt de link naar de boekhoudsoftware met als doel op geautomatiseerde wijze en gebruiksvriendelijk rapporteren te genereren en te moduleren op maat van de eindgebruiker. De applicatie houdt hierbij rekening met de wettelijke bepalingen zoals de rapporteringsverplichtingen i.k.v. het decreet lokaal bestuur en vermindert de werkdruk ten gevolge van deze rapporteringsvereisten.

Gebruik onze voorgeprogrammeerde rapporten en sjablonen voor de jaarlijkse rapportering i.k.v. de jaarrekening, kwartaalrapportering en eventuele tussentijdse rapporteringen aan het politieke niveau en het managementteam. 

REALTIME DATA

Kom sneller tot inzichten

Onze rapportagetool vertrekt vanuit twee invalshoeken: 

  • Automatisatie: we zorgen voor een gebruiksvriendelijke weergave van door de wet opgelegde rapporteringsverplichtingen (financiële rapportering) en gaan hier een stuk verder in door ook het beleidsmatige aspect te koppelen, bijvoorbeeld rond de opvolging van de realisatie van acties en de budgettaire toestand.

  • Inzicht & analyse: op basis van historische data kan men inzichten opdoen en risico's vroegtijdig opsporen rond personeelskosten, fiscale ontvangsten, kasplanning enzovoort.

 

De implementatie van nieuwe software kan in sommige gevallen als erg intensief beschouwd worden. Onze applicatie vereist geen installatie van bijkomende software, maar werkt in de browser.  De werking is voldoende gebruiksvriendelijk om meteen aan de slag te gaan en de rapportering sneller & efficiënter te doen verlopen.  

photo-1501324682324-0d8d7c4b9706.jfif

Meer informatie?

bottom of page