top of page

Monitor tool voor interne

financiële processen

Delta Public voorziet een alomvattende Power BI Rapporten voor lokale besturen om haar financiële processen beter te gaan monitoren. Maar daar blijft het niet bij. 

Man die analyse doet in Power BI

ANOMALIEËN

Opsporen van inefficiënties binnen de financiële processen

Lokale besturen staan vandaag de dag voor heel wat uitdagingen. Ze worden verwacht mee te digitaliseren, maar krijgen hiervoor onvoldoende middelen toegewezen. Bovendien heeft traditionele software doorgaans weinig mogelijkheden tot het monitoren en opvolgen van financiële processen o.b.v. de vaak oneindige aanwezige achterliggende data.

 

Delta Public maakt komaf met ongebruiksvriendelijke exportlijsten, maar geeft op een visuele wijze inzichten en anomalieën weer zodat U als organisatie de juiste beslissingen kan nemen.   

AUDITPROOF

Bouwsteen voor een uitgebalanceerde organisatiebeheersing

Delta Public draagt bij aan het uitbouwen van een sterk systeem voor organisatiebeheersing. De tool focust zich op de 'check' & 'act' van de PDCA cyclus. De interne monitoring laat het bestuur toe haar eigen operationele werking beter te begrijpen en concrete acties te nemen waar nodig.

Bovendien beschikt de applicatie over een aantal controlemechanismen (dubbele betalingen, zelfvalidaties, rechtenbeheer) die ervoor zorgen dat het lokaal bestuur sterker gewapend is tegen externe controle en toezicht.  

computer met dashboard in zetel
kantoorgebouwen

BUSINESS INTELLIGENCE

Maak van digitalisatie een troef binnen uw organisatie

Onze software applicatie vereist licenties die door Delta Public voorzien worden. Deze worden gelinkt aan individuele medewerkers, waardoor zij ook zelf aan de slag kunnen met het bouwen van rapporten.

 

Het lokaal bestuur maakt kennis met data visualisatietool Power BI voor rapportering of interne monitoring - maar daar hoeft het natuurlijk niet bij te blijven. We geloven dat elke dienst baat heeft met de introductie van data analyse en bespreken graag de relevantie op diverse domeinen naast financiën.

 

Meer informatie tijdens een vrijblijvend gesprek? 

bottom of page