top of page
Zoeken

De opkomst van Business Intelligence (BI) tools - risico's en opportuniteiten

Digitalisatie bracht innovaties in technologie met zich mee die trachten de sterke groei aan data op te vangen, en deze data om te zetten in inzichten voor de organisatie. Van traditionele spreadsheets naar Business Intelligence (BI) tools, organisaties veranderen in de manier waarop ze met data omgaan. In dit artikel bespreken we de risico's en opportuniteiten van deze verandering.

Onderzoek van Gartner toont aan dat de BI markt in stelle opmars is, met een omvang die verwacht wordt te groeien tot $ 39.35 miljard tegen 2027. Een verklaring voor deze felle opmars ligt bij de aanvaarding van deze BI tools als self-service tools. Gebruikers kunnen vrij eenvoudig hun eigen data connecteren, rapporten bouwen en dit alles met minimale hulp van de IT-afdeling.


Opportuniteiten


Het toenemende aanbod aan BI-tools zorgt voor heel wat mogelijkheden om de data binnen een organisatie te "activeren".


.

1. Inzicht in interne werking


Wanneer de activiteiten binnen een organisatie digitaal worden verwerkt, zijn BI tools in staat om de beschikbare data weer te geven aan de hand van diverse grafieken, tabellen en rapporten. Hierdoor kunnen medewerkers en leidinggevenden inzichten krijgen in de operationele werking, en waar nodig een actieplan opstellen om bepaalde pijnpunten op te lossen.


2. Betere beslissingen nemen


Organisaties waarbij BI-tools sterk ingeburgerd zijn, maken beter geïnformeerde beslissingen, zijn in staat om gerichter te communiceren (op basis van feitelijke data) en creëren overeenstemming tussen verschillende belanghebbenden.


3. Ariticiële Intelligentie


De aanbieders van BI-tools verwerken ook steeds meer functionaliteiten op basis van artificiële intelligentie in hun platformen. Hierdoor kan de onderneming experimenteren met technologische oplossingen op het vlak van anomalie detectie (vb. opsporen van frauduleuze handelingen), sentimentsanalyse (vb. klantenervaring weergeven) of voorspellingen doen rond financiële indicatoren.Risico's


De snelle opmars en verspreiding van BI-tools maakt het voor steeds meer mensen mogelijk om toegang te krijgen tot deze tools. Maar naarmate het aantal aanvragen toeneemt, neemt ook het aantal risico's toe.


1. Information overload


Meerdere toepassingen betekenen meerdere rapporten die bestaan in meerdere, geïsoleerde systemen, wat uiteindelijk kan leiden tot inconsistente informatie. Daarom is het belangrijk om een duidelijke organisatorische strategie te hanteren rond de verschillende toepassingen, en hoe deze platformen met elkaar in verband staan. Centrale data bronnen (denk aan centrale data opslag in de cloud of data lakes) kunnen ervoor zorgen dat gebruikers steeds over dezelfde, meest accurate informatie beschikken.


2. Beperkte technische kennis of een gebrek aan ondersteuning


Hoewel de basisfunctionaliteiten van een BI-tool vaak vrij eenvoudig te begrijpen zijn, stuiten gebruikers soms tegen problemen wanneer ze berekeningen willen doen of bepaalde visuals willen oproepen. Iemand die denkt dat BI-tools grote gelijkenissen tonen met Excel, zal na enige tijd merken dat eigenlijk dit niet het geval is. Het voorzien van opleiding voor medewerkers of het aanstellen van aanspreekpunten kan helpen om medewerking en concensus te creëren rond de toegevoegde waarde van BI-tools.Waar staat jouw organisatie op het vlak van Business Intelligence? Wij helpen lokale besturen en ondernemingen om data een centrale plaats te geven binnen de organisatie, zodat deze klaar is voor de toekomst. Neem vrijblijvend contact op, dan bekijken wij op welke manier wij u kunnen helpen bij uw digitale transformatie.


コメント


bottom of page