top of page
Zoeken

De relevantie van data-analyse voor lokale besturen

Dit artikel beschrijft de opkomst van business intelligence bij private bedrijven, en hoe het belang ervan ook bij publieke instanties snel duidelijk werd.Wat is dat nu eigenlijk, business intelligence (BI)?


Een snelle zoekopdracht leert ons dat business intelligence het best kan worden omschreven als een technologie-gedreven aanpak voor het analyseren van data en het samenbrengen van informatie waarmee men meteen aan de slag kan. Medewerkers van de organisatie zijn in staan om met meer (en betere) kennis beslissingen te nemen.

In de praktijk komt dit neer op een brede blik nemen over de organisatie en data gebruiken om inefficiënties te monitoren, veranderingen op te volgen en snel in te spelen op wijzigende marktomstandigheden.De razendsnelle opkomst van BI wereldwijd


Tableau (Salesforce), Qlik, Quicksight (Amazon), Power BI (Microsoft)… Het zijn maar enkele namen die aangeven dat BI voornamelijk mogelijk wordt gemaakt door de grote Big-Tech spelers uit Amerika. In een gefragmenteerde markt slaagt Microsoft erin om zich met Power BI opnieuw als winnaar te positioneren in het domein van bedrijfssoftware, dit keer in het segment “Analytics and BI platforms” (Gartner, 2021).Power BI - Ranking - Delta Public

Wat startte als een visualisatietool bovenop Excel werd uiteindelijk een erg uitgebreid, standalone platform. Naast diverse visualisatietechnieken onderscheidt Microsoft zich van de rest met de introductie van geavanceerde technologieën (taaldetectie, NLP, opsporen van anomalieën…), zonder in te boeten op gebruiksgemak.

Volgens onderzoek van SelectHub beschouwt 72% van de organisaties business intelligence als belangrijk, zeer belangrijk of kritiek voor de organisatie. Ook lokale overheden zijn wereldwijd een van de grootste gebruikers van BI platformen. Waarom dat zo is, lezen we in de volgende paragraaf.
BI voor lokale overheden


Lokale overheden zijn de ideale doelgroep voor BI platformen omdat er een aantal elementen zijn die deze organisaties uniek maken. Het regelgevend kader, bijvoorbeeld. Er zijn heel wat procedures wettelijk vastgelegd, en ook de rapportering komt voort uit wettelijke vereisten, waarbij periodiek bepaalde informatie dient te worden gerapporteerd. Een tweede element is het (veelal) decentrale karakter van deze organisaties, waarbij kredieten worden beheerd door individuele budgethouders en de validatie van inkomende facturen volgens een gestructureerd proces verloopt.


Maar hoe vertalen BI platformen zich nu in een meerwaarde voor het bestuur?


a. Tijdsbesparing

In het verleden werd er heel wat tijd gestoken in het analyseren van data via logge exportlijsten. De opkomst van Business Intelligence tools maakt hier komaf mee. Medewerkers en eindverantwoordelijken geven aan welke data ze willen zien, en de data analisten gaan aan de slag met de opbouw van diverse grafieken, kaarten, tabellen en andere visuals.


b. Proactief opsporen van fouten

Dubbele boekingen, dubbele betalingen, gewijzigde rekeningnummers… Het zijn maar enkele voorbeelden van zaken die kunnen opgespoord worden door gebruik te maken van BI software. Noteer dat de definities “vb. wat is een dubbele boeking” wel steeds door de ontwikkelaar dient te worden voorzien, en dat er dus voldoende communicatie moet zijn tussen de ontwikkelaar en de eindgebruiker.


c. Onderzoek naar verbeteringen

Gebruiksvriendelijke analysetools worden alsmaar meer de norm voor organisaties, zowel in de private als publieke sector. Nagaan waar er verbeteringen (operationeel, financieel, procesmatig) mogelijk zijn stelt een organisatie in staat om haar dienstverlening voortdurend te optimaliseren.


d. Verhoogde transparantie naar het management

Zoals het gezegde gaat, “you can't improve what you don’t measure”, zo is het verkrijgen van detailinformatie rond de interne processen een vereiste om deze processen te kunnen aanpakken en verbeteren.

De basis van een goede rapportering is een correcte weergave van de huidige situatie. Het vertrouwen in de accuraatheid van de data is hierbij van cruciaal belang.Heel wat mogelijke voordelen dus, maar hoe ga je er als organisatie mee aan de slag? Lees onze blog rond de implementatie van nieuwe software of neem direct contact op met iemand van het team via info@deltapublic.com. Veel succes alvast!

Comments


bottom of page